گردن آمریکا نیجریه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گردن: آمریکا نیجریه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کم کردن درآمدهای نفتی و شاید کم کردن وابستگی به نفت زده است ولی در برابر بیشترین کم کردن هزینه‌ای در بخش عمرانی اتفاق

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

پول های دولت در سال ۹۷ کجا می رود؟

عبارات مهم : منابع

در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کم کردن درآمدهای نفتی و شاید کم کردن وابستگی به نفت زده است ولی در برابر بیشترین کم کردن هزینه ای در بخش عمرانی اتفاق افتاده که اتفاق خوشایندی محسوب نمی شود. در مجموع دولت به سمت زیاد کردن منابع از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حرکت کرده است.

به گزارش ایسنا، ۱۹ آذرماه امسال زمانی بود که مدیر جمهوری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به عنوان نخستین بودجه تدوین شده است در دولت دوازدهم به مجلس برد. بودجه سال آینده در بخش هایی متفاوت از بودجه هایی است که روحانی در دولت یازدهم ارائه کرده بود.

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

لایحه بودجه سال آینده با سقف ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان بسته شده است است که در مقایسه با قانون بودجه امسال که ۱۱۵۲ هزار میلیاردی بود تا ۳.۷ درصد زیاد کردن دارد. این گرچه نشان دهنده رشد نه چندان بالای سقف کلی مصارف و منابع دولت در سال آینده است ولی بررسی شرح لایحه در بخش درآمد و هزینه در مواردی قابل تامل است.

دولت در بخش منابع خود جهت سال بعد ۱۱۹۴ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان آینده نگری کرده هست. این منابع از دو بخش بودجه عمومی و بودجه “شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت” تشکیل می شود. در توضیح این بخش باید گفت که بودجه عمومی دولت را “منابع عمومی” و “درآمدهای اختصاصی” تشکیل می دهد که در مجموع جهت سال آینده به ۴۲۹ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان رسیده که در قیاس با ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد امسال ۶.۵ درصد رشد دارد.

در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کم کردن درآمدهای نفتی و شاید کم کردن وابستگی به نفت زده است ولی در برابر بیشترین کم کردن هزینه‌ای در بخش عمرانی اتفاق

نفت ریخت

منابع عمومی در بودجه عمومی بخش مهم منابع دولت را تشکیل می دهد که جهت سال آینده ۳۶۸ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است که نسبت به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان مصوب امسال ۶.۱ درصد زیاد کردن یافته هست، ولی با وجود این که منابع عمومی زیاد کردن دارد در همین بخش که از سه جزء تشکیل شده است کم کردن ۱۰ درصدی وجود دارد به طوری که واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و فرآورده های آن) به عنوان یکی از بخش های مهم منابع عمومی ۱۰۶ هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به ۱۱۸ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان مصوب امسال ۱۰.۴ درصد کم کردن پیدا کرده هست. به عبارتی دولت از درآمدهای نفتی ۱۰.۴ درصد جهت سال آینده کم کرده است هرچند که میزان فروش براساس نفت در هر بشکه ۵۵ دلار ثابت و مبنای دلاری تبدیل به ریال آن ۳۵۰۰ تومان است که نسبت به امسال زیاد کردن دارد.

تسویه بدهی دولت از محل اوراق ادامه دارد

بخش دیگر منابع عمومی مربوط به واگذاری دارایی های مالی یعنی انتشار اوراق و همچنین واگذاری سهام شرکت های دولتی است که بیشترین زیاد کردن را در بین مجموع محل های درآمدی دولت دارد. از محل واگذاری دارایی های مالی حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده کسب درآمد شود که نسبت به ۵۳ هزار میلیارد امسال ۲۶.۸ درصد زیاد کردن دارد. حدود دو سالی است که دولت منشتر شدن اوراق و به خاص از محل اسناد خزانه جهت تسویه بدهی های خود به پیمانکاران اقدام می کند که خود عامل زیاد کردن درآمدی از محل واگذاری دارایی های مالی شده است است.

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

درآمد ها رشد کرد

اما درآمدها که مشمول بر دو بخش مالیات و سایر درآمدها است یکی دیگر از بخش های مهم منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد و در سال آینده ۱۱.۱ درصد رشد دارد. درآمدها در مجموع ۱۹۳ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است در حالی که در امسال ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مصوب شده است بود. قرار است جهت سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود که نسبت به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مصوب امسال ۱۰.۵ درصد زیاد کردن دارد. در شرایطی درآمد مالیاتی با زیاد کردن همراه است که نوبخت- مدیر شرکت برنامه و بودجه- اعلام کرده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدی که می شود از محل مالیات به دست آورد اکنون طبق قانون معاف هستند در عین حال که در کنار آنها هستند مشاغل و فعالیت های در سایه ای که مالیاتی نمی پردازند و دولت می خواهد با شناسایی آنها چتر مالیاتی را گسترده تر کند.

همچنین سایر درآمدهای دولت در بخش درآمدهای ناشی از مالکیت، خدمات و فروش کالاها و یا درآمد حاصل از جرائم، خسارت ها و تعرفه ها و عوارض و سایر درآمدهای متفرقه تشکیل داده اند. عوارض خروج از کشور جزوی از همین درآمدهاست که رشد تا سه برابری آن در سال آینده در روزهای اخیر حاشیه ساز شد.

در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کم کردن درآمدهای نفتی و شاید کم کردن وابستگی به نفت زده است ولی در برابر بیشترین کم کردن هزینه‌ای در بخش عمرانی اتفاق

درآمدهای اختصاصی هم نظارت می شود

به منابع عمومی باید درآمدهای اختصاصی را هم اضافه کرد. این درآمدها جهت خود شرکت ها و شرکت های دولتی بوده و تاکنون نظارتی بر خرج آن وجود نداشت، ولی آن طور که نوبخت، عنوان کرده قرار است از سال آینده دولت بر این بخش درآمدی و هزینه های آن نیز نظارت داشته باشد و از شرکت ها خواسته در جهت استفاده در بودجه های عمرانی اقدام کند. در مجموع جهت سال آینده حدود ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی تعیین شده است که نسبت به ۵۲ هزار میلیارد امسال تا ۹.۱ درصد رشد دارد.

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

مجموعه منابع عمومی متشکل از فروش نفت، فروش اوراق و درآمدها همراه با درآمدهای اختصاصی دولت بودجه عمومی آن را تشکیل می دهد. بودجه عمومی دولت جهت سال بعد ۴۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان است که نسبت به ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد مصوب امسال ۶.۵ درصد زیاد کردن داشته است.

همچنین بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جهت سال آینده ۸۱۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان آینده نگری شده است که نسبت به مصوب ۸۰۰ هزار و ۸۰۲ میلیاردی مصوب امسال ۱.۷ درصد رشد کرده هست. مجموع بودجه این بخش به اضافه بودجه عمومی کل منابع دولت را تشکیل می دهد که به ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان در سال۱۳۹۷ زیاد کردن می یابد.

۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان کجا خرج می شود؟

اما در برابر منابع ۱۱۹۴ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۳۹۷ همین میزان مصارف وجود دارد که در مصارف عمومی، مصارف بودجه عمومی و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خلاصه می شود.

در برابر سه بخش منابع عمومی سه بخش هزینه های آنها نیز وجود دارد به طوری که هزینه ها حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۲۵۳ هزار میلیارد مصوب امسال ۸.۹ درصد رشد دارد. هزینه های دولت را عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و در کنار آن هزینه های اموال و دارایی ها، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی یا اعتبارات یارانه ای را در بر می گیرد.

باید یادآور شد با توجه به اینکه درآمد ۱۹۶ هزار میلیاردی حاصل از درآمد مالیاتی و سایر درآمدها نمی تواند تا ۸۳ هزار میلیارد تومان پاسخگوی تمام هزینه های جاری دولت باشد تراز عملیاتی بودجه به منفی ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال آینده زیاد کردن یافته است.

هزینه دیگر مربوط به بودجه های عمرانی تحت عنوان تملک دارایی های سرمایه ای هست. جهت سال آینده دولت بودجه های عمرانی خود را ۱۵.۳ درصد کم کردن داده است به گونه ای که از ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد امسال به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی گرچه ممکن است ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد ولی در مجموع هنگامی که از درآمدهای نفتی به عنوان بخشی از درآمدها کاسته شده است در آن سو این بودجه های عمرانی هستند که تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از میزان آنها از بین بردن شده است هست، با این حال پیشینه بودجه های عمرانی نشان می دهد که اغلب پرداخت و تحقق کامل در آنچه که در بودجه مصوب می شود، وجود ندارد.

به عبارتی همین ۶۰ هزار میلیاردی هم که با کم کردن نسبت به امسال جهت سال ۱۳۹۶ تعیین شده است ممکن است محقق نشود. برنامه دولت براین است تا با همکاری بخش شخصی بتواند تا ۶۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین کرده و در مجموع ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به بخش های عمرانی تخصیص داده شده است دهد.

در تملک دارایی های مالی نیز به عنوان گزینه سوم مصارف عمومی دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان آینده نگری شده است که نسبت به ۲۱ هزار میلیارد امسال تا ۴۴.۶ درصد زیاد کردن پیدا کرده هست. در تملک دارایی های مالی عمدتا سررسید اوراقی که قبلا انتشار یافته و اکنون باید مبالغ و سود آنها پرداخت شود، در مجموع دولت در سال آینده ۳۶۸ هزار میلیارد تومان مصارف در حوزه عمومی دارد که در مقایسه با ۳۴۶ هزار میلیارد امسال تا ۶.۱ درصد زیاد کردن خواهد داشت.

همچنین مصارف از محل درآمدهای اختصاصی نیز ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۵۲ هزار میلیارد امسال زیاد کردن ۹.۱ درصدی دارد. مجموع مصارف بودجه عمومی دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان در سال بعد زیاد کردن خواهد یافت که اگر به آن مصارف ۸۱۳ هزار میلیاردی شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت افزوده شود کل مصارف به ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان می رسد و در نهایت بودجه قوه مجریه در رقم ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.

مقایسه کلیات بودجه کل کشور در امسال و آینده

واژه های کلیدی: منابع | مجموعه | سال آینده | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs